• BUTIKEN MED EN MIX AV LANTLIG INREDNING, INDUSTRISTIL OCH VINTAGE
FRAKT 89:-/FRI FRAKT ÖVER 999:-

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR – version 2102

Allmänt

Följande villkor gäller för försäljning via Internet mellan Romantiska Ting AB, org.nr 559453-3761 (”Säljaren”) och konsument (”Köparen”). Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Genom att beställa en vara från Säljaren godkännes villkoren i detta dokument.

Kontaktuppgifter

Önskar Köparen att komma i kontakt med Säljaren, var vänlig att kontakta Säljaren via e-post med ärende- och kontaktuppgifter så återkommer Säljaren så snart som möjligt.

Namn         Romantiska Ting AB

Org.nr.        559453-3761

E-post        [email protected]

Tel.nr.         073-5151066

Adress        Kullerstadvägen 12, 617 30 Skärblacka

Version

Villkoren gäller i den version av Säljarens allmänna villkor för köp av vara som föreligger vid beställningstillfället.

Dessa villkor kan komma att ändras eller justeras. Det åligger Köparen att hålla sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje beställning av varor från Säljaren.

Avtal och beställning

Köparens beställning av en vara som erbjuds på Säljarens webbplats ska betraktas som ett anbud.

Bindande avtal vid beställning via Säljarens webbplats uppkommer först sedan Säljaren per e-post bekräftat beställningen och till Köparen skickat en orderbekräftelse. I orderbekräftelsen framkommer för beställningen relevanta uppgifter om produkter, priser samt leveransadress.

Köparen ansvarar för att informationen som lämnas vid beställningen är korrekt och fullständig och ansvarar för eventuella brister, förseningar eller förlorade varor som uppstår på grund av att Köparen har lämnat felaktig information.

Är någon uppgift i orderbekräftelsen felaktig uppmanas Köparen att omedelbart kontakta Säljaren.

Säljaren godkänner inte beställning av omyndig eller person under 18 år.

Priser och betalning

Gällande pris

Gällande pris är det pris som finns angivet i anslutning till presenterad vara på Säljarens webbplats dagen för beställningen.

För vara som är momspliktig anges priset i SEK inklusive moms. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer anges detta särskilt.

Varans pris presenteras exklusive leveranskostnader på Säljarens webbplats, varvid leveranskostnader framgår först i kassan i samband med att beställning påbörjas av Köparen.

Reservation för eventuella prisändringar

Säljaren reserverar sig för eventuella prisändringar orsakade av prisändringar från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller sig rätten att i förekommande fall justera priset. Sådan justering ska emellertid påkallas innan Säljaren bekräftar Köparens beställning.

Betalningsalternativ

Betalning kan ske med Swish. Säljaren godkänner inte kontantbetalning eller betalning via faktura.

Leverans

Leveransvillkor

Varan levereras till Köparen via DHL eller PostNord. Köparen blir aviserad via avi, sms eller e-post och hämtar själv ut paketet hos aktuellt postombud. Köparen kan alternativt själv, efter överenskommelse med Säljaren, hämta beställd vara på Säljarens lager.

Inom Sverige uppskattas leveranstiden i normalfallet uppgå till 2-5 arbetsdagar efter att Säljaren har godkänt och bekräftat Köparens beställning. Vänligen notera att beställningar lagda på helgdagar skickas tidigast nästkommande vardag.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå utan att Säljaren har meddelat Köparen om längre leveranstid uppmanas Köparen kontakta Säljaren.

Aktuell leveranskostnad för respektive beställning framkommer på Säljarens webbplats innan möjligheten att placera en beställning ges.

Ej uthämtade varor

Säljaren kan komma att behöva debitera returfrakt och administrativa avgifter från Köparen för aviserade varor som ej hämtas ut av Köparen och som av den anledningen behöver transporteras tillbaka till Säljaren.

I de fall Köparens totala beställning understiger ett värde om 500 SEK, debiteras Köparen 300 SEK för ej uthämtad vara.

I de fall Köparens totala beställning överstiger ett värde om 500 SEK men understiger ett värde om 1000 SEK, debiteras Köparen 400 SEK för ej uthämtad vara.

I de fall Köparens totala beställning överstiger ett värde om 1000 SEK, debiteras Köparen minst 500 SEK men fordrad debitering kan skilja sig åt beroende på de beställda varornas egenskaper. Om beställda varor exempelvis fordrar transport med pall, kan upp mot 2000 SEK komma att behöva debiteras av Köparen. Säljaren debiterar i förekommande fall den exakta summan som returfrakten och de administrativa avgifterna utgör i det konkreta fallet.

Felaktiga uppgifter vid leverans

Säljaren ersätter ej Köparen för förlorade paket om det beror på att felaktiga eller ofullständiga kontakt- eller adressuppgifter lämnats av Köparen vid beställningstillfället eller i annan kontakt med Säljaren.

Om Köparen lämnat felaktiga kontakt- eller adressuppgifter och paketet av den anledningen blivit felaktigt aviserat och gått i retur, gäller samma villkor som ovan.

Ångerrätt

Ångerrätt inom 14 dagar 

Köparen har rätt att ångra sitt köp av vara utan att ange något skäl för detta inom 14 dagar (”Ångerfristen”).

Ångerfristen börjar löpa den dag då Köparen får varan i sin besittning.

Ångerrätten innebär att avtalet frånträds och att köpet av varan återgår.

Utövande av ångerrätt

Om Köparen vill utöva sin ångerrätt ska Köparen på ett klart och tydligt sätt meddela Säljaren sitt beslut att frånträda avtalet inom Ångerfristen.

För att Köparen ska hinna utöva ångerrätten i tid är det tillräckligt att Köparen meddelar Säljaren om avsikten att ångra beställningen innan Ångerfristen gått ut.

Köparen ombeds kontakta Säljaren via e-post med namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer samt vilka varor som returneringen avser. Köparen kan alternativt utöva sin ångerrätt genom att fylla i och skicka in en standardblankett tillhandahållen av Konsumentverket.

Oavsett om Köparen väljer att utöva sin ångerrätt genom ett e-postmeddelande alternativt genom refererad standardblankett, ombeds Köparen att skicka meddelandet eller blanketten till Säljaren per e-post till [email protected]  alternativt per post till Kullerstadvägen 12, 617 30 Skärblacka. Kostnaden för eventuellt porto bekostas av Köparen.

Säljaren kommer utan dröjsmål bekräfta att Säljaren tagit emot Köparens beslut om att utöva ångerrätten.

Köparens ansvar vid utövande av ångerrätt

Varan som returneras måste vara oanvänd, i oskadat skick och i förekommande fall i hel originalförpackning.

Eventuella kostnader för returfrakt och leverans i samband med att Köparen nyttjar sin ångerrätt bekostas av Köparen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om Köparen ångrar sin beställning och frånträder avtalet kommer Säljaren att återbetala alla betalningar från Köparen hänförliga till köpet. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter dagen då Säljaren underrättades om Köparens beslut att ångra sin beställning. Säljaren kommer att använda samma betalningssätt som Köparen använde vid beställningen om inte annat uttryckligen överenskommits. Återbetalningen kommer inte att medföra några extra avgifter för Köparen.

På återbetalningsbeloppet förbehåller sig Säljaren rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Ångerrätten gäller inte

Ångerrätten gäller inte för varor som har tillverkats enligt Köparens anvisningar eller som annars getts en tydlig personlig prägel.

Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa varan innan den har levererats till Köparen.

Säljaren har däremot rätt att kräva ersättning från Köparen i det fall Säljaren har haft kostnader i samband med beställningen.

Reklamation

Felaktig vara

Säljaren besiktigar alla varor innan de skickas till Köparen. Om varan ändock kan anses felaktig i enlighet med gällande konsumentköplag (1990:932), har Köparen rätt att reklamera varan.

Kontroll av beställd vara

Köparen uppmanas att alltid kontrollera paketet från Säljaren då Köparen är kvar på utlämningsstället. Ser Köparen exempelvis en uppenbar transportskada på paketet eller hör att det skramlar misstänkt, uppmanas Köparen att öppna paketet på utlämningsstället. Personalen på utlämningsstället kan i förekommande fall hjälpa till med att anmäla paketet skadat från leverans. Köparen uppmanas direkt att ta kontakt med Säljaren och förklara situationen via e-post till [email protected].

Köparen uppmanas vidare att direkt kontrollera beställd vara efter att Köparen hämtat ut paketet för att se om de levererade varorna är behäftade med några fel eller är skadat i någon utsträckning.

Tillvägagångssätt vid reklamation

Reklamation görs genom att Köparen lämnar meddelande till Säljaren inom skälig tid från att felet upptäckts, vilket syftar till att sådant meddelande ska ges direkt och utan onödigt dröjsmål.

Meddelandet ska innehålla namn, adress, e-postadress, ordernummer samt en beskrivning av felet. Säljaren vill alltid se dokumentation på skadad vara och i förekommande fall dess emballage.

Köparen förlorar rätten att åberopa felet om reklamationen inte görs inom den reklamationsfrist som gäller enligt relevant konsumentskyddslagstiftning.

Reklamation kan göras per e-post till [email protected] alternativt skickas per post till Kullerstadvägen 12, 617 30 Skärblacka. Kostnaden för eventuellt porto bekostas av Köparen.

Verkan av reklamation

Har Köparen rätt att reklamera varan åtar sig Säljaren att åtgärda felet i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Exempelvis kan Säljaren komma att erbjuda eventuell reparation, skicka en ny motsvarande vara eller erbjuda pengarna tillbaka.

Köparen måste alltid kontakta Säljaren för ett godkännande av reklamationen innan Köparen returnerar en felaktig vara.

Vid godkända reklamationer står Säljaren för kostnaden av returfrakt.

Ansvarsbegränsning

Säljaren befrias från sin skyldighet att leverera varan på ursprungligt leveransdatum, och har rätt att senarelägga leveransdatumet om omständigheter som står utom Säljarens rimliga kontroll (force majeure) förhindrar Säljaren från att uppfylla avtalet.

Om sådana omständigheter fortsätter förhindra Säljaren från att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet får Säljaren annullera avtalet.

Säljaren ansvarar inte för eventuella förändringar på varor som ändrats av respektive leverantör och faktorer utanför Säljarens kontroll.

Information på webbplats

Säljaren reserverar sig för eventuella tryckfel på Säljarens webbplats samt eventuell slutförsäljning av varor.

Säljaren garanterar inte att bilderna återger varornas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Säljaren försöker alltid på bästa sätt att exponera varorna så korrekt som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Genom köp av vara från Säljaren godkänner Köparen att de personuppgifter som Köparen lämnar vid beställning av en vara, och som annars krävs för att hantera sådan beställning, kommer att registreras och lagras elektroniskt i enlighet med Säljarens Integritetspolicy som återfinns på Säljarens webbplats.

Det är Säljaren som ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med köp av vara via Säljarens webbplats.

Ändamålet med Säljarens behandling av personuppgifter är att kunna administrera och hantera lagd beställning, att erbjuda kundservice, att kunna anpassa marknadsföringen åt Köparens individuella behov samt att uppfylla vissa lagkrav.

Säljaren sparar endast Köparens personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. Därefter raderas eller avidentifieras personuppgifterna så att det inte längre går att koppla personuppgifterna till Köparen.

Mer information om hur Säljaren hanterar personuppgifter, ändamålen med behandlingen och hur Köparen utövar sina rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning, finns i Säljarens Integritetspolicy.

Information om cookies

För att optimera Köparens användande av Säljarens webbplats, kan cookies komma att användas. En cookie är en textfil som sparas på den av Köparens enhet vilken är uppkopplad mot Internet i det aktuella fallet. Cookies används för att få Säljarens webbplats att fungera mer effektivt och att för att förbättra upplevelsen för Köparen på webbplatsen.

Det går att ställa in sin webbläsare så att cookies automatiskt nekas. Nekas cookies kan Köparens åtkomst till vissa funktioner hindras från att fungera korrekt och delar av webbplatsen kan bli oåtkomliga.

Ytterligare information om cookies finns att tillgå på Post- och telestyrelsens webbplats

Tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Tvist mellan parterna ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten behandlas i allmän domstol. Köparen kan dessutom alltid vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) i de fall ARN är behörig. Säljaren medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer.

Ett alternativt tvistlösningsforum är EU-kommissionens online-plattform.